80s toys - Atari. I still have
Roly.Yn.Lt
HomeCpanelChat
Chào: CCBot/2.0, chúc bạn online vui vẻ
>
Tìm kiếm | Đang xem: (1)

↓↓ Người Việt Nam

Việt Nam cưỡi rồng bay trong gió.
Trung Quốc cưỡi chó sủa gâu gâu.
Thái Lan hỏi chó đi đâu đấy.
Trung Quốc bảo tao đi hầu Việt Nam.
Trung Quốc đông dân toàn cỏ rác.
Việt Nam lác đác toàn siêu nhân.

Chia sẻ: twitter - facebook
↑↑ Đánh dấu bài viết | Quản lý
Tags:
Thông tin WapSite
Tags google:
Backlink 1, 2 , 3 ,4,5,6,7,8,9